سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
از پرسیدن درباره نادانسته ها کوتاهی مکن؛ هرچند به دانش نامور شده باشی . [امام سجاد علیه السلام]